Derneğimizin Amacı

 • Tarihi ve doğa güzellikler ile bezenmiş Zigana köyünün çevre, doğa, turizm ve kültürel varlıklarını korumak.

 • Köylünün bilgilendirilmesi için toplantılar yapmak, köyü tanıtmak, köyün turistik ve doğal güzelliklerini öne çıkarmak.

 • Köyün imar planının ve SİT alanlarının tespit ve tercihi için çalışmalar yapmak ilgili mercilere yardımcı olmak.

 • Üyelerin Sosyal ve Kültürel gelişmelerine destek olmak.

 • Dernek üyelerinin maddi ve manevi sorunlarına yardımcı olmak, fikir vermek, çözülmesi yönünde faaliyette  bulunmak.

 • Köy çocuklarının ve gençlerinin eğitimi konusunda maddi yönden sıkıntı içinde olanlara katkıda bulunmak, yardımcı olmak, bunun için projeler geliştirmek.

 • Dernek Zigana dağı ve çevresinin doğal güzelliğinin korunması ve “ ZİGANA DAĞI TURİZM BÖLGESİNİN “ her yönüyle işlerlik kazanması için her türlü faaliyette bulunmak, tanıtımına katkıda bulunacak,sosyal,kültürel ve turizm etkinliklerinde bulunarak projeler geliştirmek.

 • Köy halkının sağlık sorunlarında yardımcı olmanın yanı sıra, ölüm halinde cenaze, hastane gibi durumlarda da katkıda bulunmak.

 • Köy içindeki çarpık yapılaşmaya karşı, halkı bilinçlendirmek, yeni bina yapacaklara proje yardımında bulunmak

 • Köyün her türlü alt yapısı konusunda (yol, su, kanal, elektrik, sulama kanalı vs.) eksikleri gidermek, geliştirilmesini sağlamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak destek olmak.

 • Anadolu ‘ nun muhtelif yerlerinde yaşayan köylülerimizin birbiriyle tanışması, işbirliğinin geliştirmesi, sosyal faaliyetlerde bulunması için projeler organize etmek, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak.

 • Köyün her alanda yetiştirdiği değerli insanlarını, gelecek nesillere tanıtmak, hatırlatmak, köy üzerindeki sosyal katkılarının  yeni kuşaklara örnek olmasını sağlamak

Create AccountLog In Your Account